Ersta Sköndal högskola, Stockholm
Institutet för organisations- och arbetslivsetik – IOA

Åbo Akademi University
Handelshögskolan

Signerat
eget företag