KONTAKT

Ålstensgatan 29
167 65 Bromma
070 798 53 87

Ersta Sköndal högskola, Stockholm
Institutet för organisations- och arbetslivsetik – IOA
andreas.linderyd@esh.se
esh.se/ioa