AVHANDLING

Jag är doktorand på Handelshögskolan vid Åbo Akademi och skriver en avhandling om varumärkeskommunikation och värdegrundsretorik i privata företag, kommunala skolor och ideella organisationer. Jag är även knuten till Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola, Stockholm.

Inom forskarutbildningen har jag tagit doktorandkurser vid Copenhagen Business School, Ersta Sköndal högskola, Lunds universitet, Stockholms universitet och Åbo Akademi.

Avhandlingen väntas bli klar hösten 2016.

Se också
esh.se/ioa