FÖRELÄSNINGAR

Ideellt Forum 2015. ”Ideella organisationer som varumärken.” Arrangör Ideell Arena, PwC, Swedbank. PwC, Stockholm.

Riksidrottsförbundet. Verksamheten för elitidrott. 2015. ”Anseende Vs ansvar. Varumärke, etik och ledarskap.” Idrottens hus, Stockholm.

Svenska kyrkan. Presidiekonferens i Stockholms stift. 2015. ”Statens syn på civilsamhället.” Folkets hus, Hallunda.

Ersta Sköndal högskola. 2015. ”Anseendet och varumärket. Branding i civila samhället.” Föreläsning på samarbetskonferens om organisation och ledning av ideella organisationer. 24/3.

Skolans ledarkonvent 2014. ”Ansvar, förtroende och retorik om etik.” En studie om mötet mellan värdegrund och varumärke i kommunala skolor. Münchenbryggeriet, Stockholm. 26/11.

Ersta Sköndal högskola. 2014. ”Etik, varumärke och ledarskap i ideella organisationer.” Föreläsning i kursen Ledarskap i ideella organisationer. Kursansvarig: Johan Hvenmark. 19/11.

Riksidrottsforum 2014. ”En värdegrund i ett varumärkessamhälle?” Gävle konserthus, 8/11.

Ersta Sköndal högskola. 2014. ”När bemötande blir etik, branding och ledarskap.” Kursansvarig: Ola Segnestam Larsson. 3/2.

22nd Nordic Academy of Management Conference. University of Iceland, Reykjavik. 2013. ”Branding Public Schools in a Branded Society? Issues in Managing Schools Beyond Teaching and Breeding.” 22/8. Andreas Linderyd & Anders Parment.