UPPDRAG

Skribent, Regeringens värdegrundsdelegation
april 2016 – juni 2016

Forskningsöversikt i syfte att bidra till ökad kunskap om forskning om värdegrundsarbete inom offentlig förvaltning – med relevans för statsförvaltningen.  

Extern bedömare, Vinnova
januari 2016 – februari 2016

Extern bedömare i utlysningen Uppstartsstöd för social innovation.

Extern bedömare, Vinnova
oktober 2016 – november 2016

Extern bedömare i utlysningen Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.