OM ANDREAS

Gift med Anna, vi har tre döttrar som heter Lou, Minou och Jonie. Bor i Bromma.

Forskar om varumärkeskommunikation och värdegrundsretorik i privata företag, kommunala skolor och ideella organisationer. Detta på Handelshögskolan vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi och Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola, Stockholm.

Är en av två redaktörer för boken Tro – en politisk kraft, som gavs ut av Verbum förlag våren 2014. Bidrog med två kapitel i boken Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden (Carlssons, 2014). Har tidigare skrivit om civila samhället i välfärden. 2012 publicerades boken Välfärd bortom staten och kapitalet och 2008 Frihet utan oberoende, båda av tankesmedjan Sektor3. Har dessförinnan arbetat som ledarskribent på Dagens Industri, Östgöta Correspondenten och Svenska Dagbladet.